Yhdistyksestä

Suomen Henkisen Kehityksen Liitto ry. on perustettu 4.6.1982

 • aikamme materialistisen maailmankuvan levottomiksi tekemien ihmisten
  ohjaamiseksi totuuden etsinnässään henkisen kehittymisen tielle
 • tuomaan uutta toivoa ihmisille, jotka on vallannut koko olemassaolon
  tuhoutumisen pelko
 • vastaamaan kysymyksiin elämämme ja kärsimystemme tarkoituksesta
 • auttamaan meitä löytämään rauhan levottomuuden tilalle, varman tiedon
  epätoivoisten toiveitten tilalle ja turvallisuuden turvattomuuden tilalle
 • vapauttamaan meitä vääristä elämää ja kuolemaa koskevista kuvitelmista
  ja luuloista
 • opettamaan meitä kulkemaan totuuden teitä, löytämään totuuden itsestämme ja lähimmäisestämme palvellaksemme toisiamme iloa ja kiitolli­suutta tuntien.

Toiminta

Jäseniltoja kerran kuukaudessa kevät- ja syyskauden aikana Helsingissä. Ohjelmassa esitelmiä, luentoja ja keskusteluja. Myös yleisöiltoja. Yhdistys kustantaa ja kääntää henkiseen kasvuun liittyvää kirjallisuutta.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suu­ruuden määrää vuosittain helmi-maaliskuussa kokoontuva vuosikokous. Tänä vuonna  jäsenmaksu on 25 EUR. SHKL julkai­see jäsenilleen ilmaista jäsentiedotetta 2 numeroa vuodessa.

Tavoite

Suomen Henkisen Kehityksen Liitto ry. on tarkoitettu tukijärjestöksi henkisen alan yhdistyksille ja järjestöille. Tällöin esim. ulkomaisten vierailujen kustannukset jakaantuvat tasaisesti useamman asiassa mukana olevan järjestön kesken ja vierailut tulevat kaikille taloudellisemmiksi ja edullisemmiksi.

Toivomme, että henkisen alan virtaukset maassamme voimistuvat ja että yhteis­toiminta tällä korkeimman hengen alueella lisääntyisi ja voisimme yhteisvoimin pyrkiä yhteiseen korkeaan päämääräämme.

SUOMEN HENKISEN KEHITYKSEN LIITTO ry.

Tähtimöntie 7

01350 Vantaa

Kotipaikka Helsinki

Rekisteröity tavaramerkki

henkinentie®

Y-tunnus 056946-0